Meno:

Heslo:

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Manažment spoločnosti VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. prijal strategické rozhodnutie vybudovať systém manažérstva kvality, ktorý je aplikovaný na všetky procesy firmy, čím chcel zabezpečiť také organizačné a technické podmienky, aby ich výsledkom bola vysoká kvalita dodávaných zariadení a tým aj zabezpečená spokojnosť zákazníkov. Spoločnosť VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. kvalitným plnením požiadaviek na svoju produkciu je vďaka výsledkom realizácie aktivít projektu naďalej schopná vytvárať predpoklady pre budovanie dobrého mena firmy. Kvalitu a spoľahlivosť ocenia jej odberatelia i dodávatelia. Firma má zadefinované všetky postupy a procesy, čím sa stane spoľahlivejšou nielen pre svojich zákazníkov, ale i pre svojich dodávateľov.SKEN