Meno:

Heslo:

Sídlo firmy

Výťahy ZEVA spol. s r.o.

Beckovská 38

821 04 Bratislava

Slovenská republika

Poruchová služba

0903 423 005

Kontakty

Tel.: (+421 2) 48208620, 21, 22

Fax: (+421 2) 48208623

E-mail: zeva@zeva.sk

IČO: 31389147

IČ daň: 2020330202

IČ DPH: SK2020330202

Riaditeľ

Ing. Alexander Pomšár

a.pomsar@zeva.sk

(+421 2) 48208621

Konateľ

Ing. Igor Buday

i.buday@zeva.sk

(+421 2) 48208625

Vedúci oddelenia elektrovýroby

Maroš Slnek

m.slnek@zeva.sk

(+421 2) 48208120

Vedúci oddelenia výťahov

Richard Polcer

r.polcer@zeva.sk

(+421 2) 48208622

Vedúci oddelenia servisu

Ján Kočiš

j.kocis@zeva.sk

(+421 2) 48208624

RTD projekty

Martin Jediný

m.jediny@zeva.sk

(+421 2) 48208640